mindfulness i posao

Mindfulness i posao

Programi za poslovne subjekte u svom fokusu imaju mindfulness usmjeren konkretno na teme nošenja sa stresom u poslovnom okruženju i na radnom mjestu. Njih je moguće personalizirati prema vrsti pojedinog posla i specifičnostima stresa koji ga prati, broju polaznika, željama i interesima poslodavca i radnika, edukacija se može održati u vlastitim prostorijama subjekta i sl.

Mindfulness i stres na radnom mjestu

Jednokratna radionica

Mindfulness i stres na radnom mjestu

jednokratna radionica

Mindfulness i posao

Tečaj mindfulnessa na radnom mjestu

Mindfulness i posao

tečaj mindfulnessa na radnom mjestu