Image Alt

FAQ o mindfulness-u

Što je mindfulness, kome je namijenjen i kako pomaže?

Mindfulness je svjesno obraćanje pažnje. Naša sposobnost da budemo prisutni u trenutku. Definicija kaže da je mindfulness isto što i svjesnost koja se u nama stvara kada obraćamo pažnju na sljedeći način: (1) na sadašnji trenutak, (2) namjerno (dakle, ne prepuštamo slučaju da li ćemo biti prisutni, nego svojom odlukom donosimo namjeru da osjetimo sadašnji trenutak) i (3) bez prosuđivanja (ne povodimo se za onim unutarnjim kritičarem koji ima tendenciju sva naša iskustva etiketirati kao dobra ili loša). Pogledajte detaljniji opis što je mindfulness.

Mindfulness je namijenjen svakome tko može reći da osjeća bilo kakve negativne posljedice stresa, u najširem mogućem smislu te riječi. Ako ih i ne osjeća, mindfulness je za sve one koji osjećaju da im život nekako promiče, da nisu prisutni u svojim danima, satima, komunikacijama, obrocima, vožnjama… Na individualnom intervjuu sa svakim klijentom sagledavamo njegovu konkretnu situaciju kako bismo zajednički bili sigurni da je upravo mindfulness, tj. određeni program Centra za mindfulness Lar, ono što mu u datom trenutku treba.

Ugrubo rečeno, mindfulness nam pomaže da postanemo svjesni sebe dublje nego što na svakodnevnoj razini sebe poznajemo ili mislimo da se poznajemo. Kako postajemo svjesni sebe i svojih reakcija na stres, tako dobivamo mogućnost i stvarni kapacitet da svoje automatske reakcije (koje nam najčešće ne služe) zamijenimo svjesnim odgovorom (ponašanjem koje nam služi).

Koja je razlika između pojmova mindfulness i MBSR?

Mindfulness je u općenitom smislu vještina bivanja u sadašnjem trenutku, vještina svjesnog i namjernog obraćanja pažnje na ono što se u datom trenutku nalazi ispred nas. Možemo reći da mindfulness znači „svjesnost“, „budnost“, „prisutnost“, u općenitom smislu tih riječi. MBSR (Mindfulness – Based Stress Reduction) je međunarodno akreditiran i znanstveno utemeljen 8-tjedni tečaj smanjenja stresa, kroz koji polaznici uče i usvajaju mindfulness vještine, i to na strukturiran, postepen i sveobuhvatan način. Pročitajte detaljni opis o tome što je mindfulness, a što MBSR.

Što je specifično za MBSR u odnosu na druge mindfulness tečajeve?

MBSR (Mindfulness – Based Stress Reduction) je međunarodno akreditirani 8-tjedni tečaj smanjenja stresa, koji polaznike podučava mindfulness vještinama, a koji karakterizira njegova znanstvena utemeljenost, propisana struktura i posebna certificirana edukacija njegovih voditelja. MBSR tečaj je nastao u znanstvenom okruženju (na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Massachusettsu) u svrhu istraživanja dobrobiti mindfulness prakse za zdravlje ljudi i kvalitetu njihovog života. Kako bi podaci u istraživanjima bili dosljedni, MBSR se u cijelom svijetu podučava po istom programu već više od 40 godina i kao takav je samim svojim nazivom  polaznicima prepoznatljivo jamstvo kvalitete, temeljitosti i najviših standarda u podučavanju mindfulnessa. Mindfulness je danas i postao ovako raširen i popularan jer su upravo znanstvena istraživanja MBSR-a donijela konkretne, empirijske i mjerljive dokaze njegove učinkovitosti. Sve ovo izdvaja MBSR kao tečaj mindfulness vještina iza kojeg, uz njegovog voditelja, stoji cijeli sustav međunarodno priznate prepoznatljivosti i potvrde njegove vrijednosti i kvalitete.

Kako i zašto je nastao MBSR tečaj i kako je postao tako poznat u svijetu?

Kako autor MBSR programa, dr. sc. Jon Kabat Zinn piše u svojoj knjizi „Živjeti punim plućima“ i kaže u svojim brojnim intervjuima, MBSR tečaj je nastao nakon što je on u razgovorima sa svojim kolegama liječnicima došao do zaključka da liječnici smatraju kako svojim radom uistinu pomognu oko svega 20% svojih pacijenata. Pitanje se pritom nije odnosilo na pružanje odgovarajuće medicinske pomoći sukladno pravilima liječenja i liječničkim kodeksima, već njihov osjećaj da su adresiranjem zdravstvenih problema svojih pacijenata stvarno i opipljivo pomogli tim ljudima da uistinu žive bolje. Ostalo je pitanje što s ostalih 80%? To je bio ogroman postotak ljudi koji prime odgovarajuću zdravstvenu intervenciju, pregled, terapiju isl., no u odnosu na koje njihovim liječnicima ostaje osjećaj da ta zdravstvena intervencija nije stvarno riješila njihov problem ili im pomogla na način da u svom životu uistinu osjete stvarnu promjenu na bolje.

Dr. sc. Jon Kabat Zinn, molekularni biolog i tada mladi znanstvenik na Medicinskom fakultetu Sveučilištu u Massachusettsu, a istovremeno i učitelj joge, znao je da je istočnjački pristup prema zdravlju značajno drugačiji od zapadnjačkog, ali i da ljudi u istočnjačkim kulturama uopće ne boluju od kroničnih bolesti koje su na zapadu postale gotovo pa normalne. Smatrao je da prakse istočnjačkih kultura kao što su joga i meditacija mogu značajno pomoći ljudima na zapadu, samo što su takve prakse u to vrijeme (1970-e godine) u SAD-u smatrane potpunom alternativom i prema njima je prevladavao načelni otpor. Kako bi te prakse učinio dostupnima, odlučio je ponuditi ih u formatu koji je smatrao prihvatljivim i kompatibilnim s modernom medicinom – kao tehnike smanjenja stresa lišene svake religijske konotacije, podobne za postupno i strukturirano usvajanje osobama koje nemaju nikakvo meditacijsko predznanje i podobno za znanstvena istraživanja njihove djelotvornosti. Te tehnike zaživjele su 1979. godine kao MBSR (Mindfulness – Based Stress Reduction) tečaj smanjenja stresa i ponuđene su kao okosnica rada Klinike za smanjenje stresa, koju je dr. sc. Jon Kabat Zinn iste godine osnovao zajedno sa svojim timom na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Massachusettsu.

Znanstvena istraživanja djelotvornosti MBSR-a i mindfulness prakse koju su polaznici kroz njega usvajali počela su pokazivati zapanjujuće rezultate (više o znanstvenim istraživanjima do danas), MBSR se počeo širiti i istraživati i na drugim sveučilištima po SAD-u, a potom i po cijelom svijetu. Ta znanstvena istraživanja dala su dokaze i etablirala MBSR kao stvaran doprinos osobnom zdravlju i kvaliteti života te ga učinila najraširenijim i najprepoznatljivijim programom smanjenja stresa u svijetu, ali i utrla put generalnoj popularnosti mindfulnessa kao vještine nužne za nošenje s izazovima modernog doba, kakvoj danas svjedočimo.

Za kakve probleme je znanstveno dokazano da pohađanje MBSR tečaja pomaže?

Budući da su znanstvena istraživanja pozitivnih učinaka MBSR tečaja jedna od glavnih okosnica njegova uspjeha, toj temi posvetila sam cijeli zaseban dio na ovoj web stranici. Više o znanstvenim istraživanjima i MBSR-u, s popisom problematika kod kojih se MBSR pokazao uspješnim i poveznicama na znanstvene radove u kojima je to izloženo..

Da li je MBSR tečaj neka vrsta duhovnosti i ima li veze s religijom?

Ne. MBSR tečaj je svjetovan i znanstveno utemeljen program smanjenja stresa, nastao u medicinskom okruženju (osmislio ga je dr. sc. Jon Kabat Zinn 1979. godine u svrhu tadašnjeg početka rada Klinike za smanjenje stresa pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Massachusettsu), koji adresira problematiku stresa prakticiranjem mindfulnessa – vještine bivanja u „sada i ovdje“, osvještavanja i upoznavanja sebe, svjesnog nošenja s mislima i teškim emocijama, itd. Mindfulness općenito kao pristup svoje korijene ima u budizmu, ali ga je MBSR program lišio svake religijske ili duhovne konotacije i učinio znanstveno utemeljenom vještinom modernog čovjeka za nošenje s izazovima svakodnevnog života današnjeg doba. Pritom niti MBSR niti moderni mindfulness kojeg je MBSR iznjedrio ne daju nikakva rješenja iz sfere duhovnosti ili religije niti se uopće dotiču tih tema. S druge strane, MBSR tečaj je, s obzirom na svoju potpunu neutralnost u bilo kakvom duhovnom smislu, kompatibilan s duhovnom i religijskom praksom koju polaznik eventualno prakticira na osobnom nivou.

Kako praktično izgleda pohađati MBSR tečaj?

Nakon što smo na pred-intervjuu zajednički zaključili da je MBSR tečaj smanjenja stresa odgovarajući program za Vas, tečaj započinje prvim modulom, na kojem upoznajete sve druge polaznike i na kojem odmah krećemo s vježbama kroz koje stječete dojam o tome što je uopće mindfulness. Sljedećih 6 dana kod kuće ćete prakticirati vježbe koje smo radili na prvom modulu, uz pisane i audio materijale koje ćete dobiti u obliku Priručnika za pohađanje tečaja. Na isti način tečaj se odvija kroz 8 tjedana – ukupno imamo 8 grupnih susreta na modulima od po 2,5 sata, a svaki od 6 dana između pojedinih modula radite osobnu praksu kod kuće od cca 60 minuta dnevno. Između 6. i 7. modula, na jedan od dana vikenda, imamo poseban modul, tzv. mindfulness dan, koji provodimo u tišini, prateći vježbe koje se nižu. Ovaj modul traje 6 sati i služi produbljivanju naše mindfulness prakse, a dođe kao neko mini povlačenje (tzv. retreat) i zaokružuje cjelinu svega što smo do tad usvojili.

Na modulima radimo vježbe kao što su meditacija, blage vježbe fizičkog istezanja nalik jogi, vježbe komunikacije, vježbe percepcije, vježbe rada s teškim emocijama, učimo o stresu, i još štošta, sve u svrhu osvještavanja – upoznavanja i razumijevanja sebe i stvaranja temelja i osobnog kapaciteta za izbore koji će doprinositi kvaliteti našeg života. Susreti grupe na tjednim modulima, osim prezentiranju kurikuluma, služe i kao prilika za razmjenu iskustava polaznika, međusobnu podršku i zajedništvo dok učimo i gradimo nova znanja, vještine i načine odnosa prema sebi i svijetu oko nas. Na modulima sjedimo, ležimo, ugađamo si jastukom ili dekicom, pričamo ako želimo, krećemo se, atmosfera je neformalna, a udobna odjeća i papuče poželjni.

Na 8. modulu zaključujemo tečaj, a cca dva tjedna kasnije vidimo se ili na individualnom post-intervjuu ili na dodatnom susretu grupe (prema Vašem odabiru), gdje se osvrćemo na tečaj koji je iza Vas i prolazimo kroz to što ste iz njega dobili, gdje su bile zapreke, kako dalje u svakodnevnom životu bez strukture tečaja, i što god je još Vama važno adresirati.

Zainteresiran/a sam pohađati MBSR tečaj – što mi je prvo za učiniti?

Ako ste zainteresirani pohađati MBSR tečaj, prvi korak je dogovoriti termin i doći na individualni pred-intervju. To možete telefonom na broj 098/9385-800, mailom na ines@lar-mindfulness.hr ili putem kontakt obrasca.

Nemam nikakvo iskustvo u meditaciji ili jogi – mogu li upisati MBSR tečaj?

Svakako da. Nikakvo iskustvo niti u meditaciji niti u jogi nije Vam potrebno da biste upisali i uspješno pohađali MBSR tečaj od prvog trenutka. MBSR tečaj koncipiran je na način da upravo polazi od pretpostavke da ste potpuni početnik i svojim programom Vas postepeno uvodi u mindfulness praksu, uključujući i meditaciju i vježbe nježnih pokreta i istezanja nalik jogi. Bilo kakve Vaše dvojbe ili eventualne zdravstvene razloge koje je potrebno uzeti u obzir razjasnit ćemo i odvagnuti na pred-intervjuu. S druge strane, ukoliko već imate svoju redovitu meditacijsku ili jogijsku praksu ili kakav drugi vid tjelovježbe, pohađanjem MBSR tečaja i usvajanjem mindfulness vještina iste ćete produbiti i dati im svojevrsnu dodanu vrijednost.

Može li moje zdravstveno ili neko drugo osobno stanje biti preprekom za pohađanje MBSR tečaja?

MBSR tečaj smanjenja stresa u svojim smjernicama podučavanja, koje jamče najviše standarde kvalitete, brine o dobrobiti polaznika i primjerenosti formata MBSR tečaja za svaku konkretnu problematiku koju pojedini polaznik donosi. Te smjernice sadrže određena ograničenja za pojedina zdravstvena i druga osobna stanja ili faze života, kada se ne preporuča pohađanje tečaja ili se preporuča isto odgoditi za neko kasnije vrijeme. Primjeri takvih situacija mogu biti akutna faza depresije koja zahtijeva liječenje, nedavna emocionalno ili fizički zahtjevna životna situacija poput gubitka bliske osobe ili prolaska kroz akutnu fazu liječenja teže bolesti, itd. U svakom slučaju, prije početka tečaja na individualnom pred-intervjuu zajednički ćemo odvagnuti Vašu konkretnu situaciju, adresirati sve što je važno za pohađanje MBSR tečaja i razjasniti sve eventualne dvojbe, tako da svoju odluku o pristupanju tečaju donosite nakon što smo se zajednički složili da to upravo ono Vam treba.

Što ako započnem pohađanje MBSR tečaja, ali se ispostavi da ga ne mogu/ne želim pohađati do kraja?

Pohađanje MBSR tečaja je značajan angažman za svakog polaznika jer je nerijetko potrebno puno uložiti i reorganizirati u svom životu da se jednom tjedno popodne provede na modulu od 2,5 sata, a svaki dan kod kuće rade vježbe od cca 60 minuta. Potrebno je iskreno odvagnuti svoje objektivne mogućnosti i spremnost na takav angažman, a to temeljito zajednički radimo na pred-intervjuu. Već samim tim značajno povećavamo šanse da u pohađanju tečaja i osobnoj praksi kod kuće budete redoviti, a i kroz cijelo vrijeme trajanja tečaja na raspolaganju Vam je moja podrška upravo u tom, a i bilo kom drugom, segmentu. Također, na pred-intervjuu provjeravamo da li je MBSR tečaj uistinu ono što želite za sebe, tako da svodimo na minimum mogućnost nesporazuma oko toga kakvu vrstu edukacije upisujete.

Ukoliko se ipak odlučite da želite prekinuti pohađanje tečaja iz nekog razloga, to naravno možete učiniti, no bez mogućnosti povrata novca.

Ukoliko se dogode neke nepredvidive okolnosti koje Vas neočekivano objektivno spriječe u daljnjem pohađanju tečaja, ali ostaje Vaša želja i namjera da tečaj dovršite, dogovorom ćemo sigurno pronaći rješenje koje će Vam odgovarati, koje će Vas nastojati podržati u situaciji u kojoj ste se našli i koje ćete osjećati kao pošteno.

Što nakon što MBSR tečaj završi?

Nakon završetka MBSR tečaja, ostaju Vam svi pisani i audio materijali koje ste dobili i koristili tijekom tečaja, za Vašu daljnju osobnu mindfulness praksu. Sami ćete znati na koji način želite nastaviti s tom praksom, a to ćemo adresirati i na post-intervjuu ili završnom susretu Vaše grupe. Centar za mindfulness LAR ostaje tu za Vas da Vas podrži u kom god pravcu želite nastaviti i u tu svrhu u svojoj ponudi nudi nekoliko mogućnosti – redovite grupne susrete (ponekad tematske) za bivše polaznike tečaja, na kojima se može obnoviti ili nadograditi osobna praksa; povremene ili redovite individualne konzultacije; cjelogodišnji MBSR program (ponovni prolazak kroz svih 8 modula na način da se modul održava jednom mjesečno, a ostatak mjeseca se radi osobna praksa kod kuće). Ova ponuda će se zasigurno mijenjati i nadopunjavati sukladno potrebama polaznika pa je aktualnosti o tome dobro pratiti na web stranici i putem newslettera Centra za mindfulness LAR.

Jesam li nakon završetka pohađanja MBSR tečaja ovlašten/a voditi MBSR ili mindfulness tečajeve?

Ne. Završetkom pohađanja MBSR tečaja stekli ste dovoljno znanja i prakse da možete nastaviti osobnu praksu na način koji je za Vas podržavajući i koji će doprinositi kvaliteti Vašeg života u budućnosti. To međutim nije dovoljno i za podučavanje drugih ljudi istim vještinama jer edukacija i proces certifikacije za to zahtijevaju i cijeli dodatni spektar znanja, vještina i metoda koje se postupno kroz vrijeme uče i usvajaju, pogotovo ako se MBSR i općenito mindfulness želi podučavati s integritetom, kvalitetom i odgovornošću kakvu polaznici zaslužuju. Ukoliko ste zainteresirani za takav vid edukacije, potrebno je upisati odgovarajući program kod ovlaštene trening institucije, koji će Vas osposobiti i certificirati za to.